Keitä me olemme?

Martina

VTM

Minun nimeni on Martina ja olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri. Olen luonteeltani sosiaalinen sekä positiivinen ja tulen eri ihmisten kanssa hyvin toimeen. Olen aina ollut kiinnostunut sekä työ- ja liike-elämään liittyvistä asioista että ihmisten mieleen ja käyttäytymiseen liittyvistä psykologisista ilmiöistä. Tästä johtuen tein pro gradu -tutkielmani yliopistosta valmistuessani työuupumuksesta. Se on hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe nykyajan työelämässä, jonka vuoksi koen tärkeäksi jakaa työuupumuksesta tietoa eri työpaikoille. Vapaa-ajalla tykkään urheilla ja mökkeillä sekä nähdä kavereita. Kilpaurheilutaustastani johtuen omaan hyvin urheilullisen elämäntyylin, jonka vuoksi lenkkeily ja salilla käyminen on iso osa arkeani!

279128665_315732730643734_4187644028696482228_n

Sanni

VTK

Olen Sanni, valtiotieteiden kandidaatti, mutta viittä vaille valmis valtiotieteiden maisteri. Olen erityisen kiinnostunut työelämän ilmiöistä ja hyvinvoinnista. Opintojen aikana olen perehtynyt näihin aiheisiin niin yhteiskunnallisesta, psykologisesta kuin kauppatieteellisestäkin näkökulmasta. Tämän lisäksi olen myös vapaa-ajallani pyrkinyt lisäämään tietouttani työelämään ja hyvinvointiin liittyen. Olen käsitellyt Pro gradu -tutkielmassani, tunnejohtamisen ilmiötä. 

Meidän tarina ja missiomme

Yliopisto-opintojemme aikana huomasimme meitä molempia yhdistävän samankaltainen kiinnostus henkiseen hyvinvointiin. Yhteinen kilpaurheilutausta on vahvistanut ymmärrystämme henkisen vahvuuden merkityksestä niin kilpailutilanteissa kuin työelämässäkin. Tällä hetkellä keskitymme erityisesti syventämään ymmärrystämme nykyisen työelämän asettamista haasteista henkiselle hyvinvoinnille, ottaen huomioon, yksilölliset, yhteiskunnalliset ja organisaationaaliset tekijät. 

Haluamme korostaa valmennuksissamme ja luennoissamme henkisen hyvinvoinnin merkittävää roolia sekä yksilön että organisaation suorituskykyyn. Olemme havainneet, että tasapainoinen ja vahva mieli ovat avainasemassa niin henkilökohtaisessa menestyksessä kuin tiimityöskentelyssäkin. Tästä syystä haluamme luoda luentoja ja valmennuksia, jotka tarjoavat syvällistä oivallusta ja käytännön työkaluja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi niin omassa arjessa kuin työyhteisöissäkin. Uskomme, että avoin keskustelu yhteisön tarpeista ovat ratkaisevia tekijöitä kestävän ja mielekkään työympäristön luomisessa. Pyrimme siis luomaan tilan, jossa jokainen voi tuntea itsensä kuulluksi ja ymmärretyksi

Soita meille!