Positiivisen mielialan ja ajattelun ylläpitäminen arjessa

Haluaisitko tuntea positiivisempaa mielialaa arjessa? Tämän valmennuksen avulla saat työkaluja positiivisemman mielialan ylläpitämiseksi

yoga, sea, wave-3338691.jpg

Haluaisitko kehittää ajatteluasi positiivisempaan suuntaan ja valjastaa sen tarjoaman potentiaalin käyttöön arjessasi?

Tässä valmennuksessa käymme läpi positiivisempaa mielialaa ja ajattelua sekä kuinka ylläpitää niitä arjessa. Valmennuksen ideana on edistää jaksamista sekä tarjota keinoja energisemmän ja elinvoimaisemman mielen vaalimiseksi arjessa. Tarkoituksena on lisäksi herätellä kasvun asennetta ruokkivaa mentaliteettia sekä siten tarjota keinoja optimistisemman ja itsemyötätuntoisemman suhtautumistavan luomiseksi elämän asettamia haasteita ja vaikeuksia kohdatessa. Tarjoamme valmennuksessa hyödyllisiä käytännön harjotteita, joita voi soveltaa työelämässä sekä laajemmin omassa arjessa. Valmennuksessa opitut asiat perustuvat ajankohtaiseen tutkimustietoon.

Valmennuksessa käsittelemme:

1. Mitä positiivinen mieliala ja ajattelu on sekä millainen rooli sillä on arjessamme?

2. Miten positiivisempi ajattelu vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin ja menestykseen?

3. Kuinka ylläpitää posiitiivista mielialaa ja ajattelua arjessa?

4. Kuinka voittaa haasteet positiivisen ajattelun ja kasvun asenteen tieltä?

Ilmoittaudu nyt valmennukseemme täyttämällä alla oleva lomake. Olemme teihin mahdollisimman pian yhteydessä!

Valmennus pidetään Facebook-ryhmässä. Kirjalliset materiaalit ja videotallenteet sisältyvät valmennuksen hintaan.
Hinta 58 euroa.

Valmennus kestää 3 viikkoa

Yhteydenotto

Valmennus_yhteydenotto