Yritysluennot

Luennot yrityksille

Tästä voit tutustua erilaisiin luentoihimme, jotka ovat suunniteltu yritysten tarpeisiin.

burnout, psyche, depression-4113945.jpg

Työ -ja opiskelu-uupumuksen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy


Työuupumusta koskevasta luennostamme on konkreettista hyötyä eri työpaikoille. Kerromme luennossa mistä tekijöistä työuupumus johtuu. Tämän lisäksi annamme työpaikallenne selkeät ja konkreettiset neuvot siihen, miten työuupumuksen voi tunnistaa, ennaltaehkäistä ja hoitaa.

woman, yoga, sport-7338352.jpg

Työssä jaksamisen edistäminen

Luennossa käsittelemme sitä, miten jaksamista voi edistää kokonaisvaltaisesti niin arjessa kuin työelämässä. Käsittelemme jaksamisen edistämistä työntekijän omasta sekä työyhteisön käytäntöjen näkökulmasta. Lisäksi kerromme luennossamme, mitkä ovat työssäjaksamisen perusedellytykset, miten työn kuormittavuutta voidaan hallita ja työssä jaksamattomuutta ehkäistä.

yoga, sea, wave-3338691.jpg

Palautumisen eri keinot


Luennossa käsitellään tutkimuksiin perustuvan tiedon pohjalta palautumisen eri keinoja niin arjessa kuin työelämässä. Lisäksi kerromme, minkälainen palautuminen on tutkitusti riittävää sekä miten palautumisen eri keinot voivat vaihdella eri ihmisten kesken. Käsittelemme myös riittävän palautumisen vaikutusta työstressin hallintaan sekä työuupumuksen ja terveysongelmien ehkäisyyn.

girl, sea, horizon-2193272.jpg

Ammatillisen itsevarmuuden parantaminen ja sosiaaliset taidot työelämässä

Tässä luennossa perehdymme siihen, kuinka ammatillista itsevarmuutta sekä sosiaalisia taitoja voi parantaa työelämässä. Edellä mainitut asiat ovat hyvin merkityksellisiä niin työnhakutilanteissa, kuin työuralla etenemisessä ja siinä menestymisessä. Lisäksi käymme luennossa tutkimuksiin perustuvan tiedon pohjalta läpi, mitä ammatillinen itsevarmuus ja itsetunto ovat sekä miten sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot eroavat toisistaan. Perehdymme myös tilannetajun ja sosiaalisen älykkyyden merkitykseen työelämässä.

beverage, coffee, cup-7706864.jpg


Jaksaminen ja kuormitus etätyössä


Tässä luennossa annamme tutkimuksiin perustuvan tiedon pohjalta konkreettisia neuvoja siihen, miten työssä jaksamista voi edistää etätyössä. Käsittelemme myös sitä, onko etätyöllä vaikutusta henkiseen kuormitukseen ja työuupumukseen. Lisäksi perehdymme siihen, mikä on tutkimusten mukaan suositeltava määrä olla etätyössä. Luennoimme etätyöstä monipuolisesti ja tuomme esille erilaisia näkökulmia aiheeseen liittyen.

Menestyminen paineen alla: strategioita tuloksellisuuden ja laadun saavuttamiseksi

Tässä luennossa keskitymme paineenhallintaan ja autamme löytämään erilaisia keinoja paineen alla työskentelyn tukemiseksi sekä ennaltaehkäisemään kuormitusta. Käsittelemme luennossa sitä, kuinka koko työyhteisö voi oppia tehokkaampia ja hyvinvointia tukevia keinoja paineen hallitsemiseksi. Luennon tavoitteena on vähentää paineen alla toimimisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisempia vaikutuksia, kuten stressiä ja sairauspoissaoloja.