Palvelut

Luennot yrityksille

Tarjoamme yrityksille ajankohtaisia, mielenkiintoisia ja hyödyllisiä luentoja liittyen työelämän erilaisiin haasteisiin. Luentomme perustuvat validiin tutkimustietoon, joiden pohjalta pystymme antamaan käytännön neuvoja eri aiheista työpaikoille. Tämän lisäksi hyödynnämme joko omakohtaisia kokemuksiamme, vierailevan henkilön kokemuksia tai aiheeseen perehtyneen asiantuntijan tietämystä luentoamme koskevasta aiheesta.

Pyrimme tekemään luennoista mahdollisimman mielenkiintoisia ja moniulotteisia yhdessä tutkimustiedon kanssa. Tuomme luennoissa siis esille tärkeää tutkimus- ja käytännön tietoa eri aiheista työpaikoille. Tämän lisäksi annamme keinoja siihen, miten erilaisia työpaikan haasteita voidaan tunnistaa, ennaltaehkäistä ja hoitaa. Tällä hetkellä tarjoamme yrityksille luentoa, jonka aiheena on työuupumus.

teamwork, cooperation, business-3309829.jpg

Valmennukset

Tarjoamme käytännönläheisiä, mukaansatempaavia ja hyödyllisiä valmennuksia erilaisiin aiheisiin liittyen. Meillä on valmennuksia mm. työuupumuksen tunnistamisesta ja ennaltaehkäisystä, sosiaalisten taitojen kehittämisestä, itsevarmuuden parantamisesta, stressinhallintakeinoista sekä positiivisen mielen ylläpitämisestä. Valmennuksemme perustuvat aina ajankohtaiseen tutkimustietoon, jonka lisäksi tarjoamme valmennuksissamme hyödyllisiä käytännönharjoituksia.

Tapahtumat

Olemme mukana I love me -messuilla 20-22.10.2023!

coffee break, conference, women-1177540.jpg