Valmennukset ja koulutukset

Kaikki valmennukset ja koulutukset

burnout, psyche, depression-4113945.jpg

Työuupumuksen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

Miten tunnistat työuupumuksen merkit ja ennaltaehkäiset sitä tehokkaasti? Entä miten työuupumus eroaa normaalista uupumuksesta? Valmennuksemme avulla saat vastaukset näihin kysymyksiin ja ymmärrät mitä riskitekijöitä työuupumukseen liittyy.

Sosiaalisten taitojen
kehittäminen


Mitä ovat sosiaaliset taidot ja miten ne eroavat sosiaalisuudesta? Entä miten sosiaalisia taitoja voi kehittää arjessa ja työelämässä? Valmennuksemme avulla saat vastaukset näihin kysymyksiin, jonka lisäksi perehdymme myös jännittämisen lievittämiseen ja hyvän tilannetajun omaksumiseen.

woman, yoga, sport-7338352.jpg

Stressinhallinta arjessa


Miksi stressaamme ja miten se vaikuttaa terveyteemme sekä hyvinvointiimme? Miten stressiä voi hallita paremmin arjessa ja työelämässä? Valmennuksemme tarjoaa erilaisia keinoja, joilla hallita stressin ilmentymistä arjessa sekä haastavia tilanteita kohdattaessa. Käymme läpi esimerkiksi sitä, kuinka palautua tehokkaammin arjessa sekä tarjoamme käytännönharjoitteita stressin ja paineen alla työskentelyyn.

yoga, sea, wave-3338691.jpg


Positiivisen mielialan ja ajattelun ylläpitäminen arjessa

Mitä positiivinen mieliala ja ajattelu on sekä millainen rooli sillä on arjessamme? Miten positiivisempi ajattelu vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin ja menestykseen? Valmennuksemme tarjoaa erilaisia keinoja, joilla ylläpitää positiivisempaa mielialaa ja ajattelua arjessa sekä haastavia tilanteita kohdattaessa. Käymme läpi esimerkiksi tunteiden säätelyn ja resilienssin merkitystä sekä tarjoamme käytännönharjoitteita näiden kehittämiseksi.

girl, sea, horizon-2193272.jpg


Itsevarmuuden edistäminen arjessa ja työelämässä

Miten sinusta voisi tulla itsevarmempi arjessa ja työelämässä? Tämän valmennuksen avulla ymmärrät, kuinka suuri merkitys itsevarmuudella ja hyvällä itsetunnolla on työelämässä menestymiseen ja arjesta selviytymiseen. Valmennuksessa käsiteltävät aiheet perustuvat ajankohtaiseen tutkimustietoon ja tämän lisäksi teemme valmennuksessa hyödyllisiä käytännön harjoituksia.